Formularz zgłoszeniowy - Część A:


W tym formularzu pytamy o twoją pracę konkursową. Przygotuj jej dokładny, rzeczowy opis oraz ładne zdjęcia na białym tle. Pamiętaj o nazwie swojego projektu. Jeżeli zakwalifikuje się do wystawy pokonkursowej, będziemy się nią posługiwać przy promocji twojej pracy. Bądź konkretny!

 
 
INFORMACJA O UCZESTNIKU KONKURSU
 
 
sponsorzy